MTA TTB - Távközlési Tudományos Bizottság
Az oldal fejlesztés alatt
Under construction
 
 
 
 
MTA TTB - Távközlési Tudományos Bizottság

Bemutatkozik az MTA Távközlési Tudományos Bizottság


Az MTA Távközlési Tudományos Bizottság (TTB) bármely fajta információ egy vagy több felhasználóhoz elektromos jel formájában történő eljuttatásának kérdéskörével foglalkozik.
A témakör magába foglalja tehát a hang, kép, adat, szöveg, dokumentum, videó és ezek együttesének (multimédia) továbbítását, közlését, elérését vezetéken, kábelen, rádiós, optikai vagy egyéb elektromágneses úton, beleértve a helyhez kötött és mobil földfelszíni és műholdas hálózatokat, a rádió és televízió műsorszóró és -elosztó hálózatokat, a jelek továbbítására is alkalmas energiaellátó kábelrendszereket, azokon nyújtott szolgáltatásokat, és ezek létesítéséhez és működéséhez szükséges hardver és szoftver eszközöket.

A TTB figyelme, megőrizve tradicionális elnevezését, az eredendően beszéd célú távközlés (távbeszélő hálózatok és szolgáltatások) mellett kiterjed az adatközlésre (számítógép hálózatok, internet, stb.), műsorközlésre (rádió és televízió hálózatok és szolgáltatások) és ezek integrált megoldásaira, amelyeket együttesen információközlésnek, elterjedtebben infokommunikációnak, a jogszabályokban elektronikus hírközlésnek (angolul: electronic communications) nevezünk.

Mára egyre inkább képesek vagyunk a különböző információ fajták egyidejű, közös hálózatban történő továbbítására, a hajdan élesen elkülönült szakterületek egyre jobban összefonódnak, konvergálódnak, amelyhez az alapot az egybeforró információs és kommunikációs technológiák (ICT) képezik. Az ICT a társadalom mind több területére tör be, nyer ott alkalmazást, ezzel átalakítva, integrálva további területeket, illetve létrehozva újabbakat. Ilyenként említjük az elektronikus média területét, tágabban az információban rejlő tartalom feltárását, feldolgozását, kezelését.